Brzuch - mięśnie brzucha - BODYMANIA.PL - portal ludzi aktywnych

Aktualna kategoria:

  • Spięcia brzucha głową w dół

    SPIĘCIA BRZUCHA GŁOWĄ W DÓŁ Mięśnie, które są podstawowo zaangażowane w spięcia brzucha głową w dół: Mięśnie proste brzucha...

  • Spięcia brzucha w leżeniu

    SPIĘCIA BRZUCHA W LEŻENIU Mięśnie, które są podstawowo zaangażowane w spięcia brzucha w leżeniu: Mięśnie proste brzucha (górne partie...